Skrivelse till Kulturnämnden Göteborgs Stad

Den 12 december 2019 kom Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande innehållande bland annat förslag på besparingar (som det fått i uppgift att göra). Dokument finns att läsa här

Den 16 december skickade Danscentrum Väst en skrivelse till Kulturnämnden med anledning av förslaget att lägga ned Danssatsningen. Skrivelsen finns att läsa här

Den 19 december skickade Danscentrum Väst in ytterligare en skrivelse. Den finns att läsa här

Danscentrums (riks) stödbrev finns att läsa här

Den 19 december 2019 beslöt Kulturnämnden att inte prioritera Danssatsningen undan besparingskravet. Dansresursen kommer däremot att finnas kvar.