Medlemskap

Danscentrum Väst erbjuder tre former av medlemskap.

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonsten under de senaste två åren.
Om du saknar en treåring utbildning men ändå ansöker, skicka då CV, anställningsintyg, specifik längd på anställningar eller annat som kan styrka din professionella bakgrund och arbetslivserfarenhet som dansare. Skicka ett så grundligt underlag du kan.
Enskilt medlemskap kostar 350:-/kalenderår.

Juridiskt medlemskap kan sökas av juridisk person som producerar dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap. Juridiskt medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål.

Medlem ska följa de avtal som föreningen ingår och juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal som Danscentrums riksorganisation tecknar. Medlemskap för juridisk person ger berättigande till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal och arbetsgivarfrågor.

Medlem som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal Danscentrum tecknar och är också berättigad till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal. Enskild medlem kan få grundläggande rådgivning och juridisk medlem ett stöd som även omfattar juridiskt stöd.
Juridiskt medlemskap kostar 1500:-/kalenderår.

Stödmedlemskap är till för den/de som vill stödja vår verksamhet med ett ekonomiskt bidrag. Stödmedlemskap kostar 300:-/kalenderår.

Medlemsförmåner (gäller ej stödmedlemmar): 

Subventionerad daglig träning

Subventionerade repetitionsstudios
Tillgång till teknikpool, till ingen eller ringa kostnad (dansmatta, stativ, ljusbord/dimmer)

Som medlem i Danscentrum Väst ingår du samtidigt i en gemenskap och i ett sammanhang som ger dig många kontakter och möjligheter till en vidareutveckling av dig som dansare eller koreograf.

För mer information kontakta gärna kansliet.