Genomförda projekt

Projektet BRON genomfördes under 2016 och innebar att medlemmar från Danscentrum Väst, Musikscentrum Väst och Teatercentrum Västra arvoderades för att medverka och dela sina erfarenheter, lära sig mer om arrangörernas villkor samt dokumentera besöken och mötena med Riksteaterföreningar i Västra Götaland.
Via den här länken kan du läsa deras rapport: Rapport Bron 2017

Syftet var att skapa gemensam kunskap kring arrangörer och producenters villkor som kan leda till fler speltillfällen för medlemmar i DC Väst, Teatercentrum Väst och Musikcentrum Väst i Västra Götalandsregionen. Därutöver genererades viktiga kunskaper som kan inkluderas i arbetet med projektet VASS.

Finansiering: Teatercentrum som var projektägare fick projektstöd från Västra Götalandsregionen för resekostnader, lunch till deltagarna samt arvode till de medlemmar i centrumbildningarna som medverkade vid resorna och skrev rapporter. DC Västs arbetsinsats har bekostats inom ramen för ordinarie budget.

 

2016
Dansens dag 2016