Styrelse

STYRELSE 2021/2022

Mike Gamble
Ordförande och Danscentrum Västs representant i Danscentrum Sveriges styrelse

Jan Svensson
Vice ordförande

Pia Nordin
2:e Vice ordförande 

Ronnie Hallgren
Ordinarie ledamot

Kyoko Matsumoto
Ordinarie ledamot

Ida Nash
Ordinarie ledamot

Hellen Smitterberg
Ordinarie ledamot

Alexandra Wingate
Suppleant

Emilia
Suppleant

Bronja Novak Lindblad (sammankallande) & Moa Sahlin
Valberedning

 

Styrelsen nås via e-post info@danscentrumvast.se  Skriv: ”Till Danscentrum Västs styrelse” i rubrikraden. Styrelsen arbetar ideellt men svarar så snart de kan.