Skapande Skola

Under 2008 inledde regeringen Skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. I regeringens budgetproposition för 2011 var barns och ungas rätt till kultur en av prioriteringarna för kulturpolitiken, så från och med 2011 omfattar därför satsningarna årskurserna 1-9. Kulturrådet har på regeringens uppdrag för läsåret 2011-2012 fördelat 150 miljoner kronor till kulturinsatser i grundskolan. Tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ska premieras då det är en väsentlig del av lärandet. Du kan läsa mer om Skapande skola hos Kulturrådet och Regeringskansliet.

Många koreografer/dansgrupper har stor erfarenhet av att arbeta med elever i skolan både i mindre och i mer omfattande projekt så som Skapande skola. Vi kan hjälpa er att hitta rätt koreograf/dansgrupp för att skräddarsy just ert projekt. Eleverna får i mötet med samtida dans möta dans som språk och uttrycksmedel. I mötet med professionella dansutövare finns också möjligheten att ta del av den kompetens som processen och arbetet inför en föreställning innebär. Här finns en stor erfarenhet av estetiska lärprocesser. De flesta erbjuder förutom sin scenkonst även workshops, publiksamtal och seminarier. Danscentrum Väst kan även hjälpa till att förmedla mer pedagogisk verksamhet, danskunskap för såväl elever som personal.

Välkommen att kontakta oss på DcV för mer information om skapande skola.
Du når oss på telefon 0725 36 76 66 eller e-post vast [at] danscentrum.se