Referensgrupp daglig träning

Referensgruppen för daglig träning är en grupp inom Danscentrum Väst som tillsammans med kansliet ansvarar för den dagliga träningen. Om du har idéer om eller synpunkter på den dagliga träningen är du välkommen att höra av dig till referensgruppen. Vi vill kunna erbjuda en varierad träning av hög kvalitet, därför är det viktigt att vi får höra dina synpunkter. Kom gärna med tips och förslag!

Kontaktuppgifter:
vast@danscentrum.se