TOVA GERGE & URI TURKENICH: THERE IS NO OUTSIDE-TEXT + KHASHAYAR NADEREHVANDI, KICKERS OCH ANNA EHRLEMARK

THERE IS NO OUTSIDE-TEXT är ett pågående arbete inspirerat av talk-shows, brechtiansk teater och religiösa praktiker. Tova och Uri undersöker sin vänskap och sina identiteter utifrån förutsättningen att alla människor kan bli främlingar inför sig själva och varandra. Att ha en identitet är att ge plats åt skillnader, saker som inte går ihop. Att ha en vänskap också.

Titeln THERE IS NO OUTSIDE-TEXT handlar om just en skillnad mellan Tova och Uri. Tova tänker sig att det inte finns något utanför texten; att vi inte kan uppleva världen utan att använda de språk som är en del av oss. Uri tänker sig däremot att det kan finnas något utanför texten; att vissa upplevelser ligger bortom språket. Tova och Uri kan inte, vill inte, komma överens. De föredrar att hitta sätt att vara (med sig själva och med andra) som tillåter motsägelser.

Som en del av presentationerna på Skogen har Tova och Uri bjudit in andra konstnärer att dela tid och rum med dem. Inbjudan till dem var att dela med sig av konstnärligt material som fortfarande förändras och blir till, som fortfarande står i dialog med sin egen utveckling. Inbjudan till publiken är att dela detta tillstånd av öppenhet.

29/03 kl 19-21
En kväll i två akter
DAVID SEHM
Författaren Khashayar Naderehvandi kommer visa ett utdrag ur pjäsen David Sehm, som är en del av ett större projekt som rör frågor som biografi och delade erfarenheter. Pjäsen kommer att framföras av David Sehm (på svenska).
Paus
THERE IS NO OUTSIDE-TEXT
Med och av Tova Gerge och Uri Turkenich (in English).

30/03 kl 19-21

En kväll i två akter

Dansaren Kickers kommer visa utdrag ur ett pågående arbete.

Paus

THERE IS NO OUTSIDE-TEXT

Med och av Tova Gerge och Uri Turkenich (in English).

31/03 kl 19-21

En kväll i två akter

LOSERS – DRAWING FROM REALITY TELEVISION

Serietecknaren Anna Ehrlemark kommer visa bilder från sitt pågående arbete Losers – Drawing from reality television, från de ofullständiga narrativens begravningsplats (in English).

Paus

THERE IS NO OUTSIDE-TEXT

Med och av Tova Gerge och Uri Turkenich (in English).

Tova Gerge var senast aktuell på Skogen med Institutet för Politisk Terapi.

12795178_10153757067207741_8088567532158555811_o