Kulturcentrum Väst erbjuder nu ett pedagogiskt koncept kring ledarskap och bemötande och nya möjligheter i konstnärligt skapande.

Det finns en kraft i skapandet där människors funktionsnedsättning kan vändas och bli en tillgång. Hur du lyckas med det handlar om ditt bemötande och förhållningssätt som handledare, pedagog, chef eller som anställd i en bransch där du möter olika människor.

En dag för personal och chefer som arbetar inom omsorg, vård, skola, kultursektorn och service samt anhöriga till personer med intellektuella funktionsvariationer.

Dagen leds av Kulturcentrum Västs pedagoger samt skådespelare från ensemblen Röda Hjärtan.

Datum: onsdag 18 maj

Plats: Dramasalen, Nösnäsgymnasiet

Pris: Kostnadsfritt (projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen)

Bokning: 010-330 09 02 / anna.k.svensson@sv.se

 

Program:

10.00-11.30: Phantasia, en interaktiv föreställning (läs mer om den nedan)

11.30-12.30: Lunch (kan köpas på restaurang Utblicken och medhavd lunch kan värmas hos oss)

12.30-14.30: Workshop kring ”bemötande” (läs mer om den nedan)

 

På förmiddagen bjuder vi på en nyversion av Phantasia, en interaktiv och lekfull föreställning för både personal, brukare eller elever inom särskola och särgymnasiet.

På eftermiddagen erbjuder vi en workshop kring ”bemötande” som några av våra brukare håller tillsammans med våra pedagoger. I den varvas praktiska moment med teori där skådespelare med funktionsvariationer berättar om sin syn på ledarskap i ett skapande arbete. Workshopen är endast för chefer och personal som arbetar med personer med intellektuella funktionsvariationer, eller som möter dem ibland i sin verksamhet, inte för brukare eller elever.

 

dubbellogga