Västra Götalands regionen investerar i dansen

Den regionala danssatsningen om 1 500 000 kronor kommer att ske på fyra orter. En miljon kronor går till att subventionera professionell dansverksamhet i Borås, Vara, Vänersborg och i Uddevalla. Regionteater Väst i Borås, Vara konserthus, Vänersborgs kommun och Regionteater Väst Uddevalla får ytterligare 125 000 kronor var, pengar som ska gå till producentarbete, arrangörskap och publikarbete.

Västsveriges fria dansaktörer har, nationellt sett, en svag infrastruktur. Det vill kulturnämnden ändra på genom en tydlig regional satsning och har för att uppnå det tagit fram fem utvecklingsinsatser för att stärka dansen i Västra Götaland. En av insatserna – att skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen – uppnås genom satsningen.

Ambitionen är att kommun och aktörer ska arrangera professionella dansföreställningar på de orter där satsningen genomförs och öka intresset för dans.

Mer om dansatsningen finns att läsa i Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019: www.kulturplanen.se

Länk till artikeln.