Utlysning av VASS 2019 PRODUCENTER

Nu i höst och kommande vår spelas VASS-föreställningar från vår första omgång hos våra föreningar i Skövde, Ulricehamn, Alingsås, Trollhättan och på Tjörn. Det har varit en intressant omgång där vi lärt oss mycket. Nu är det dags att söka till nästa omgång!

I detta projekt ryms alla deltagande utövare inom teater/dans/musik under samlingsnamnet ”producenter”. ”Föreställningen” kan alltså vara en konsert, med musiken som bärande uttryck, ett dansstycke eller annan form av sceniskt uttryck.

Vad är VASS 
VASS är en ansats för att smalare fri scenkonst ska bli ett självklart inslag på de regionala arrangörernas scener. Ni kommer få möjlighet att skapa fördjupade relationer till arrangörsföreningar i Västra Götalandsregionen samt ta del av kompetensutveckling. VASS har tidigare genomförts vid Resurscentrum i Skåne, där projektet bland blivit en språngbräda till fler spelningar för fria utövare i regionen.

Deltagande och finansiering
Medverkande i projektet förbinder sig till att delta vid upptakten i januari, ytterligare ett kompetensutvecklingstillfälle under våren samt eventuella spelningar hösten 2019.

Finansieringen av VASS sker genom projektmedel från Västra Götalandsregionen. Arrangörerna får en subvention på 10 000kr per föreställning som de väljer att köpa in till hösten 2019. Ingen ersättning utgår för medverkande i VASS, utöver de gager ni får för eventuella spelningar.

Anmälan och urval
Grundkriteriet för att kunna medverka är att föreställningen skall kunna turnera i Västra Götalandsregionen hösten 2019. Det behöver dock inte vara en ny föreställning, utan det kan lika gärna vara något som ni tidigare haft på repertoaren. Eftersom ingen ersättning utöver det turnégage ni själva sätter utgår, så bör det inte vara något som ni behöver skapa från grunden enkom för detta ändamål.

Ni kan anmäla er föreställning fram till 15 november genom att skicka ett mail till er centrumbildning med samtliga uppgifter nedan. Därefter kommer fyra ”vassa” scenkonstverk att väljas ut av en referensgrupp bestående av representanter från centrumbildningarna Teatercentrum, Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst, samt Riksteatern Väst. Besked lämnas till samtliga sökanden innan jul med inbjudan till en upptaktsträff i januari 2019, där utvalda föreställningar och arrangörsföreningar presenteras. Projektägarna styr dock inte arrangörernas inköp av de utvalda föreställningarna och producentens medverkan i VASS är därför ingen garanti för speltillfällen hos föreningarna.

Skicka anmälan senast 15 november till:
Teatercentrum: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
Musikcentrum Väst: lars@mcv.se
Danscentrum Väst: vast@danscentrum.se

Följande information ska finnas med i ansökan:
KONTAKTUPPGIFTER • Teater/Grupp • Kontaktperson • Adress • Telefon • Mail • Hemsida
VERK/FÖRESTÄLLNING • Verkets namn • Synopsis/Kort beskrivning av verket • Varför är verket ”vasst”? • Eventuell workshop/samtal/kringarrangemang som kan erbjudas
TEKNISK SPECIFIKATION • Gageanspråk (paketpris inkl. traktamente, milersättning inom Västra Götalandsregionen) • Scenyta • Krav på mörkläggning (ja/nej) • Riv och byggtid • Övrig teknik/utrustning som arrangören behöver så för • Verkets längd (paus?)
PRESSMATERIAL • Länk till trailer eller video • Pressfoto • Utbudsblad/affisch med scenkonstportalsformat – länk

Välkommen med din ansökan!