Turné med Kreativa platser

Under sommaren är Kulturrådet på informationsturné runt om i landet för att berätta om Kreativa platser – det nya bidraget inom regeringens satsning Äga rum.

Kulturrådets handläggare Viktoria Nguema och Simon Strömberg kommer att finnas på plats för att presentera Kreativa platser och svara på frågor från intresserade.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genom bidraget Kreativa platser fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt runt om i landet som genomför kulturverksamheter i sitt bostadsområde.

De som bor i området ska engageras som projektdeltagare, kulturutövare och publik. Målet är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Ansökningsperioden är mellan den 22 augusti och 25 september 2016.

 

Göteborg
Tid: 18.00-20.00
Plats: Backa teater, Lärdomsgatan 1 C, Hisingen, Göteborg

http://kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/Nyheter-Aga-rum/2016/Kulturradet-pa-informationsturne-med-Kreativa-platser/

 

Guide för sökande finns här: http://kulturradet.se/Documents/Kreativa%20platser/Guide%20f%C3%B6r%20s%C3%B6kande/Guide%20f%C3%B6r%20s%C3%B6kande%20160602.pdf.