Susanna Caldegren Berggren

Jag har efter en lång karriär som dansare i GöteborgsOperans Danskompani sadlat om till danspedagog. Efter danspedagogutbildning vid DOCH i Sthlm har jag bl a startat egen kursverksamhet inom dans, med fokus på klassisk balett för barn och ungdom. Här undervisar jag elever 6-ca 20 år. Se www.alterera.se. Vid sidan av detta är jag fortsatt anställd på GO, fast numera i köradministrationen på 50%. Jag har även vikarierat som danspedagog på Sv B skolan vid behov. Under hösten 2014 har jag varit ansvarig lärare i klassisk balett för avgångsklassen D3:orna på Balett Akademien här i Gbg. Är även engagerad som danspedagog på BA 2015/16. Som person gillar jag att ge positiv energi, men även vara lyhörd inför de elever jag möter.

Klassbeskrivning: Efter en hel karriär som dansare, både inom klassisk klassisk balett repertoar och modern nutida dans, har jag insett hur mycket den klassiska balettens träning ger dig som yrkesdansare. I min undervisning strävar jag efter att dansaren ska arbeta anatomiskt rätt och utefter sin egna förutsättningar. Dynamik och frasering är viktigt för rörelsens uttryck men även för att underlätta för kroppen anatomiskt och tekniskt. I min undervisning fokuserar jag på styrka, flöde och förlängning av kroppens uttryck. Lektionerna är traditionellt planerad med stångskola, övningar i center, allegron och diagonaler. Jag undervisar med energi och lust till dansen som uttryckssätt.

LNKAR: Alter Era Dans hemsida www.alterera.se