Stöd till koreografer

Särskilt stöd till koreografer vid utbudsdagar

Under år 2016 erbjuder Dansalliansen ett stöd för arbetsfrämjande insatser vid utbudsdagar. Detta stöd kommer att fungera som ett led i Dansalliansens förmedlande verksamhet. Dansare som är anställda vid Dansalliansen kan få sin medverkan vid utbudsdagar ”betald” då en koreograf / ”fri dansgrupp” deltar på en utbudsdag med en produktion där dansaren medverkar. Dansalliansen ”betalar” i dessa fall även för dansare som ej är anställda vid Dansalliansen då deras medverkan krävs för att utdrag ur produktionen ska kunna framföras.

Kompetensutveckling för koreografer

Dansalliansen genomförde under år 2009-2011 en satsning inom kompetensutveckling för koreografer. Kurserna har planerats i samråd med Danscentrum och Dansalliansens övriga ägare Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. I satsningen ingick kurser för att utveckla arbetsgivar- och arbetsledarrollen men även kompetensutveckling med konstnärlig inriktning.

Du kan läsa mer här.

dansalliansen-webb53317bad9858e-160x120