Stockholm Slowathon 25 april kl 18, kl 20 och kl 22.

Stockholm Slowathon är en kväll tillägnad långsamheter;
i långsamhet, för långsamhet, med långsamhet.
Hur är upplevelsen av att praktisera långsamheter
tillsammans under en timme?

Mira Mutka, Stina Nyström, Oda Brekke, Maia Means och Max Wallmeier rör sig långsamt gåendes och på golvnivå under en timme. Som besökare/åskådare är en välkommen att delta genom att röra sig med oss eller/och att ta en sittplats. 

Mira Mutka är baserad i Stockholm, arbetar inom koreografi och dans, och går för närvarande sista terminen av masterprogrammet Nya performativa praktiker på DOCH. Utforskning av långsamheter i tillfälliga strukturer är en del av hennes forskningsförberedande praktik, som gående rör sig genom dans och koreografi. 

25 april kl 18, kl 20 och kl 22.
Fri entré

FACEBOOK EVENT!