Skogen presenterar: THE NON EXISTENT CENTER: ATLASKLINIKEN – ETT DANSVERK

Atlaskliniken är en dans om en fråga du själv formulerar som viktig och vill söka vägledning i. Du deltar genom att ställa en fråga och få ett svar. Kliniken har tystnadsplikt. Verket är en del av Atlasklinikens undersökning kring holistiska metoder och praktiker.

1 besökare i taget, ca 20 minuter per besökare.

Atlaskliniken undersöker hur koreografi, dans, sjukgymnastik och shiatsumassage kan samverka för att föreslå övningar och gestaltningar i relation till arbetet med att göra en Atlas. Kliniken ifrågasätter uppdelningen mellan kropp, känsla och rationalitet. Kliniken söker efter att bryta klassiska hierarkier och snarare se det som en sammanhängande väv, ett holistiskt synsätt på människans varande och görande. Vad kan vi lära oss om vår kropp och hur kan våra kroppar göra motstånd?

Med Alexandra Wingate, Lena Kimming, Ina Dokmo och The non existent center

——– 

Kvällen är en del av The Non Existent Centers program Atlas över Ljusnarsbergs kommun och resten av existensen – eller: För att komma till en främmade plats måste vi hela tiden passera hemtrakter.

The Non Existent Center gör en atlas, som den sista delen i en trilogi med namnet “2070”. TNEC har i arbetet tagit avstamp i en bruksort präglad av nedläggning och nedmonterad samhällsservice, i en kommun som i riksmedia utsetts till den första i Sverige att utraderas till följd av avfolkning år 2070. Nu ökar befolkningsstatistiken till följd av de många asylsökande som placeras här av migrationsverket, i olika riskkapitalisters transit- och asylboenden. Här på orten ställs frågor på sin spets, frågor om hur världen, dess ekonomi, geografi och människor egentligen är organiserade, hur vi kan våga drömma om en annan ordning, och hur vi kan bli mer empatiskt fungerande människor. Tesen är att vi måste lära oss att rita om och om igen, våra osynliga och synliga kartor, för att hitta vägen.

Gruppen slår nu läger på Skogen och bjuder in till orienteringsövningar i det synliga och osynliga landskapet. Här lokaliserar vi hur vi upplever vår kropp och hur vi kan rikta kroppens inre och yttre rörelser. Vi kartlägger biopolitik och kommungränser. Vi kalibrerar etiska kompasser. Vi kartlägger tiden med avstamp i Big Bang och med sikte på år 2070 och navigerar efter en kompassnål som säger att vi helt enkelt måste leva med en stilla ångest över att inte riktigt veta hur världen är beskaffad; det är priset vi betalar för att inte bli farliga människor.

Arbetet med atlasen kommer att resultera i en publikation och en utställning med liveprogram som visas i sin helhet i Ställberg i juli 2016.

FRI PRISSÄTTNING: VALFRI DONATION EFTER DINA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

  • 12/03/2016
    17.00 – 19.00
  • 15/03/2016
    17.00 – 19.00
  • 17/03/2016
    18.00 – 21.00

.

Atlaskliniken-alt-2