Residency at home

https://www.kulturivast.se/fria-kulturutovare/utlysning-for-fria-utovare-residency-at-home

För att snabbt kunna stötta fria kulturutövare i en tid då många drabbats hårt har Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland beslutat att utlysa 25 stipendier för enskilt residensarbete, under rubriken Residency at Home.

Här får professionella fria utövare i Västra Götaland, från alla konst- och kulturområden, möjlighet till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik.

Tio residensstipendier är vikta till utövare inom litteraturområdet som en del av residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland. Övriga stipendier fördelas utifrån antal sökande med uppfyllda kriterier från respektive konstområde.

Residensen är fyra veckor långa, där residenskonstnärerna kan förlägga sitt arbete när de vill maj–september.

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom alla konst- och kulturformer kan söka. Till exempel författare, konstnärer, poeter, serieskapare, bildkonstnärer, tonsättare, dansare, skådespelare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, ljudkonstnärer, performancekonstnärer, eller cirkusartister. Den som söker ska vara boende i Västra Götalandsregionen.

Det här ingår i residensen

Residensen är fyra veckor långa som de antagna residenskonstnärerna kan förlägga när de vill under perioden maj–september. Platsen är hemma hos konstnärerna, eller i närmiljön, till exempel egen studio. I residensen ingår ett stipendium på 20 000 kr per person.

Så här söker du

Du ansöker senast 23 april via digitalt formulär som du hittar här. Besked ges i mitten av maj.