Open Call – Ny chans att söka!

Arbetar du med film, dans, litteratur, design, arkitektur, konst, musik, teater, cirkus eller något annat kulturuttryck i Västra Götaland? Vill du utmana dig själv och utveckla nya former för ditt konstnärskap i mötet med barn och unga? Sök till Open Call! Ansökning 1 april – 4 maj.


Vi på Kultur i Väst söker dig som har idéer och vill hitta nya sätt att möta barn och unga. Vi tror att om olika konstnärskap möts kan något nytt uppstå. Är du intresserad av utvecklingsarbete tillsammans med oss och andra och vill delta i en kreativ process? Vi vill gärna träffa dig och veta mer om hur du tänker kring ditt utövande i mötet med barn och unga utifrån deras förutsättningar och möjligheter.

Årets utlysning handlar om barnkonventionen

Barn har själva dålig kännedom om Barnkonventionen och vi vill att ni tillsamman hittar ett sätt/form för att ändra på det. Hur ni gör det är upp till er. Här söker du till Open Call 2015
Sista ansökningsdag är den 4 maj. Blir du kallad till intervju måste du vara tillgänglig 9 och 10 juni för ett inledande möte. Efter det väljs ett antal personer ut för ett utvecklingsprojekt som är finansierat av Kultur i Väst.

Om Kultur i Väst
Kultur i Väst arbetar med bland annat arkitektur, arrangörsutveckling, barn och unga, bibliotek, dans, film, fortbildning och handledning, konst, kultur och hälsa, kultur och lärande, kulturarv/abm, kulturturism, litteratur och musik. Jämställdhets-, tillgänglighet och mångfaldsperspektiv ska genomsyra allt Kultur i Västs arbete.