Om Danscentrum och dess regionala organisationer

danscentrum-organisationsschema2

Danscentrums regioner skapar arbetstillfällen genom samarbetsprojekt, Dansmässan (DC Sthlm), regionala utbudsdagar, genom daglig information om koreografer och dansare samt har olika former av stöd till produktion. Danscentrum erhåller ett arbetsförmedlande verksamhetsbidrag från Kulturrådet som fördelas till de regionala organisationerna. Danscentrum är också en av ägarna till Dansalliansen och en av stiftarna till Dansens Hus. Sen 2006 är Danscentrum en arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten och har slutit kollektivavtal med Teaterförbundet.

Danscentrum ska:

  • verka för att förbättra danskonstnärernas villkor
  • verka kulturpolitiskt och bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor
  • skapa mötesplatser för danskonstnärer
  • verka för internationella kontakter
  • verka för att danskonstens infrastruktur förbättras
  • verka för att organisationens alla nivåer är starka företrädare för danskonsten
  • verka för ett ökat synliggörande av organisationens alla delar och dess ändamål

Danscentrum främjar ökad spridning av dans som konstart och verkar på olika sätt inom ramen för den strategi för att stärka den professionella dansen som antagits av Kulturrådet.