Nu är det dags att söka stipendium för danceWEBs sommarprogram 2016 som leds av Tino Seghal (Tyskland/Storbritannien).

Det 5 veckor långa stipendieprogrammet äger rum i Wien under juli-augusti varje, inom ramen för ImPulzTanz – Vienna International Dance Festival. Programmet erbjuder ca 65 unga professionella dansare och koreografer från hela världen att ta delta i ett intensivt och internationellt träningsprogram. Programmet fokuserar på idé- och kunskapsutbyte över nationsgränser, på koncentrerad träning/fortbildning och på möten med internationellt erkända danskonstnärer vid ImPulzTanz-festivalen. Varje år har stipendieprogrammet en ny konstnärlig ledare och coach som väljs ut bland de koreografer som spelat stor roll för den samtida dansens utveckling på senare år. Över 1000 dansare och koreografer från 87 länder har tagit del av programmet sedan starten 1996.

Ansökan görs via danceWEBs egna hemsida Sista ansökningsdag är 11 december 2015 kl. 12.00 Utförlig information >>

Kostnaden för stipendiet delas mellan staden Wien, EU och Konstnärsnämnden. Stipendiet täcker deltagaravgift, bostad och resekostnader. De svenska stipendiaterna utses efter förslag från danceWEB. Konstnärsnämnden fördelar varje år ett eller ett par stipendier till svenska deltagare. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma danskonstnärer. Går du en konstnärlig grundutbildning/masterutbildning vid en konstnärlig högskola, kan du inte få stöd genom Konstnärsnämnden.

Tidigare stipendiater:
Louise Dahl, 2015
Sanna Blennow, Lisa Raeder, 2014
Rebecka Stillman, 2013
Aloun Marchal, Pontus Pettersson, Tova Gerge, 2012
Ofelia Jarl Ortega, Clara Lee Lundberg, 2011
Linda Blomqvist, Kristina Oom, Tara Motazed Kivani, 2010
Josefin Larson Olin, Stina Nyberg, Helena Stenkvist, 2009
Christopher Engdahl, Gilda Stillbäck, Niklas Valenti, 2008
Robin Jonsson, Jennie Lindström, 2007
Charlotta Ruth, 2006
Malin Astner, 2005
Ulrika Kinn Svensson, Johanna Klint, 2004
Rani Nair, Maria Öhman, 2003
Minna Kiper, 2002
Fernanda Lind Echenique, Tove Salmgren, 2001
Hanna Hedman, 2000
Palle Dyrvall, 1999
Anna Källblad, 1998

//Vid frågor hör gärna av Er, med vänliga hälsningar

Anneli Strömqvist
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se
Handläggare för Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram
International Dance Programme | The Swedish Arts Grants Committee
Maria skolgata 83
SE-118 53 Stockholm / Sweden
Dir. +46 (0)8 506 550 70
Switch board +46 (0)8 506 550 00
www.konstnarsnamnden.se

konstnarsnamnden