Nordisk kulturkontakt: Mobilitetsstöd

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Nästa ansökningsomgång 23.07.2019 – 22.08.2019 15:59
Därefter 19.09.2019 – 21.10.2019 15:59

LÄS MER >