NATIONELL DANSKONFERENS Utbildning, bildning och den professionella dansen

Med denna rubrik arrangerar Svensk Scenkonsts danschefsnätverk för fjärde gången Nationell Danskonferens för alla professionella dansverksamma i hela Sverige.

Vi bjuder in alla aktörer inom den professionella danskonsten för att diskutera utvecklingen av dansutbildningar i Sverige. Hur ser rekryteringsbasen ut, från grundskolan till de konstnärliga högskolorna? Hur öppnar man upp sitt estetiska synsätt? Hur berikar vi vår verksamhet med annat kulturellt kapital?
Program till konferensen finns här

Konferensen äger rum på Dansens Hus i Stockholm den 4 februari kl. 10.00-16.30

Kl. 19.30 har deltagare möjlighet att gå på den franska koreografen och regissören Christian Rizzos föreställning D’après une histoire vraie på Dansens Hus till förmånligt pris.

Varmt välkommen!

Ulrika Holmgaard
vd Svensk Scenkonst

Anmäl dig här

svensk scenkonst