Mentorprogram för nyligen utexaminerade dansare

I höst återupptas Dansalliansens mentorprogram där nyligen utexaminerade dansare erbjuds möjligheten att få en av Dansalliansens anställda dansare som mentor. Programmet är ett led i Dansalliansens arbete för att stödja unga dansare och drevs under 2014-15 i pilotformat. Efter utvärdering med gott resultat har vi nu ambitionen att driva programmet i en mer permanent form.

Syftet med programmet är att bidra med stöd och utvecklingsmöjligheter för att stärka frilansande dansare under den första tiden efter avslutad yrkesutbildning. Samtliga mentorer har stor yrkeserfarenhet från flera års verksamhet som frilansande dansare och adepterna får genom mötena med sin respektive mentor möjlighet till fördjupad insikt rörande arbetsmarknad, arbetsvillkor, drivkrafter, motivation och ansvar samt kunskap om branschen i stort. Adepterna får dessutom att en knytning till Dansalliansen med möjlighet att delta i aktiviteter såsom workshops, seminarier m.m.

Den aktuella omgången av programmet kommer att pågå från september 2016 till och med juni 2017 med ett femtontal mentorer. Frilansande dansare med examen 2013-2016 från godkänd yrkesdansarutbildning i Sverige är nu välkomna att ansöka om deltagande i programmet.

Mer information om programmet och ansökningsförfarande hittar ni här.

 

.

dansalliansen 2