Love Hellgren

De senaste sex åren har jag dansat runt i världen, med arbeten i England, Israel, Belgien och Tyskland. Jag har hållit i morgonträning för Aura Dance Theatre (Litauen), Animate Dance (UK) samt för Escarleth Pozos residens på P.A.R.T.S. Summerstudios. Dessutom har jag undervisat repertoar, workshops samt teknikklasser i mina anställningar som dansare. Förra säsongen arbetade jag med Kamea Dance Company och Chemnitz Operahus. I sommar är jag i Sverige och dansar och koreograferar på Gylleboverket, Österlen. Nästa säsong arbetar jag för Katja Erdmann-Rajski Tanztheater. Jag är utbildad på Rambert School i London samt Balettakademien Göteborgs förberedande program

Klassbeskrivning: Jag vill erbjuda en klass som upprätthåller och utmanar både vår fysiska och mentala förmåga. Jag tar mycket inspiration från Cunningham-teknik men också olika release-baserade metoder. Vi kommer att undersöka olika sätt att relatera till tyngdkraften, hur vi organiserar kroppsdelar i relation till varandra, samt hitta olika sätt att relatera till rummet och våra kollegor. Jag strävar efter att erbjuda en dynamisk klass. Som jag hoppas, kommer vi gå från situationer där vi har mycket frihet form och tidsmässigt till övningar med mer strikta förhållningslinjer. Jag föreslår också olika sätt att relatera vårt dansande till musik. Det bli åtminstone en barock upplevelse.

Länkar: https://www.youtube.com/watch?v=YHeoYdDMbLI