Linn Ragnarsson

Utbildad vid Kgl Sv Balettskolan, Sthlm.Linn
Frilansar som dansare och arbetar främst med Lena Josefsson & Kompani Raande-Vo samt Gui Botelho & Cie Alias. 2010 deltog Linn i David Zambranos projekt ”50 days of Flying Low & Passing Through” i Costa Rica.

Klassbeskrivning: Flying Low är grundad av pedagogen/koreografen/dansaren David Zambrano.
Tekniken utforskar främst dansarens relation till golvet. Genom strukturmässigt enkla övningar tar vi oss in i och ut ur golvet, snarare än att landa ovanpå det. Fart, andning, och energi används för att utnyttja kroppen mer effektivt. Klassen innehåller två genomgående moment; ”Gathering & Sending” (”Samla & Sända”);
– Min kropp, min energi och hela mig själv i allt jag gör.

Länkar: 50 days of Flying Low & Passing Through:
http://vimeo.com/10592618

Föreställning med Kompani Raande-Vo:
vimeo.com/58675808
password: linn

Solo i ”Kontorsprojektet”:
www.youtube.com/watch?v=sLqwzVCCpy4#t=14