Kvinnlig dansare sökes!

Koreograf: Nilla Björkman
Skärmsystrar är en föreställning för Ungdomar och Unga vuxna som behandlar frågor om stress som kommer av den samtid vi lever i.
Skapande sker under residens i Gerlesborg och Blekinge län.
Perioden 10 Juli till 4e Augusti (vecka 28-31) samt föreställning 5e September och 8e September i Göteborg.
Audition den 20 Maj 2017 i Göteborg, Spinnstudion Järntorget 7.
Skicka din ansökan innehållande cv och eventuella länkar till: nillabjorkman[at]gmail.com senast den 17 Maj. Märk ansökan med ”Audition 2017”.
Inbjudna dansare får mer detaljer angående audition och projektet, ansökningar behandlas löpande men svar ges senast den 18 Maj.