Kulturstrategiska utvecklingsstöd

9 mars direktsändes en informationsträff om Kulturstrategiskt utvecklingsstöd.
Du kan se sändningen samt få mer information via denna LÄNK

Ansökan Kulturstrategiska utvecklingsstöd 2016-2018

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger stöd till organisationer som vill vara med och verka strategiskt för kultur i hela regionen. Stöden är treåriga och de som får stödet ska arbeta för att fler får vara med i kulturlivet och att samhället utvecklas och blir bättre.

Kulturnämnden bestämmer vilka som ska få kulturstrategiskt stöd utifrån sin kulturstrategi, där de har skrivit ner vad de tycker är allra viktigast för att få ett starkt kulturliv i Västra Götaland. I strategin står det till exempel att demokrati och hög kvalitet inom kultur är viktigt.

För de som vill få kulturstrategiskt stöd är detta bra att tänka på, men man ska också ha bra idéer om hur man kan skapa internationella utbyten och få med fler av de som annars inte deltar i kulturlivet, både som besökare och medskapare.

Vem kan söka

Juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kommuner, aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser, trossamfund. Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse. Kulturnämnden ger normalt inte bidrag till enskilda personer och därför heller inte till enskild firma.

Generella förutsättningar för stöd från kulturnämnden för perioden 2016-2018

 • Viktigt för hela regionen – betyder att man inte bara gör skillnad precis där man bor. Det kan man göra på olika sätt, exempelvis genom att det man gör lockar folk från andra platser, åka på turné och visa upp det man skapat eller genom att man startar spännande kultur på platser där det förut inte fanns ett så starkt kulturliv.
 • Samarbeten – betyder att organisationen ska hitta på sätt att jobba ihop med andra. Kulturnämnden tror att det är ett viktigt sätt att förnya kulturlivet, få med nya spännande krafter och kanske nå ut till helt nya invånare. Samarbetena kan ske ihop med andra kulturaktörer, men kan också ske med organisationer som jobbar med helt andra saker som exempelvis barnomsorg, äldrevård, miljöfrågor, uppfinningar eller spännande teknik.
 • Medfinansiering – betyder att organisationen har en stark och stabil ekonomi genom att de också får ekonomiskt stöd från andra håll. Det kan komma från exempelvis kommuner, sponsorer, egna intäkter som entréer eller ideellt arbete.

Så bedöms ansökningarna för perioden 2016-2018

Vidgat deltagande – kultur som får pengar från regionen ska engagera och kännas viktig för invånarna – inte bara som besökare utan också som deltagare. Kulturnämnden har skrivit riktlinjer som säger att bra sätt för att vidga deltagandet i kulturen är att:

 • Motverka diskriminering
 • Arbeta för jämställdhet
 • Arbeta för jämlikhet
 • Arbeta med nationella minoriteter
 • Arbeta med barn och unga
 • Arbeta med civilsamhället

Öka internationaliseringen – genom utbyten med andra delar av världen kan man få nya idéer och ny kunskap. Man får också större förståelse för andra människor och deras kulturer. Kulturnämnden har skrivit riktlinjer som säger att bra sätt för att få större internationalisering sker genom att man:

 • Förnya kulturlivet i Västra Götaland
 • Bidra till ökad sysselsättning
 • Skapa fler och nya samarbeten
 • Vidga och fördjupa kulturbegreppet

Annat som vägs in

Organisationer med kulturstrategiskt stöd ska tillsammans bygga det som vi kallar för kulturens infrastruktur. När Kulturnämnden ska välja vilka som får kulturstrategiskt stöd måste de tänka noga på flera olika saker. De som får stöd ska vara spridda till olika geografiska platser över hela regionen. Dessutom måste det finnas en spridning på olika målgrupper och på olika sorters kultur. Utifrån de här olika frågeställningarna gör kulturnämnden en fördelning till de som söker stöd.

Handläggning och beslut

Det är kulturnämndens ledamöter som bestämmer vilka ansökningar om kulturstrategiska stöd som beviljas. Beslutet tar de vid sitt sammanträde i oktober 2015. Innan beslutet görs en bedömning av:

 • Om den som söker uppfyller de formella krav som finns för att kunna få stöd.
 • Hur bra projektet stämmer med kulturnämndens generella förutsättningar och bedömningsgrunder.
 • Var den som söker stöd finns på kartan, vilken målgrupp man riktar sig till och vilken sorts kultur det handlar om.

Bedömningen av alla ansökningar som kommer in görs av kultursekretariatets tjänstemän.

Så vet du om du fått stöd

Alla sökande får veta om de fått stöd eller inte, inom en månad efter kulturnämndens beslutsmöte i oktober 2015.

Om man får stöd av kulturnämnden, betalas pengarna ut i förskott. Pengarna får bara användas till det man skrivit om i sin ansökan och alla ska lämna in en redovisning av vad man använt pengarna till efter att perioden avslutats. Om man inte lämnar in redovisningen, eller om den visar att man använt pengarna fel, kan kulturnämnden kräva tillbaka pengarna.