Kulturakademin Trappan ger: HUR SÄLJFOKUS OCH KUNDDIALOG KAN ÖKA FÖRSÄLJNINGEN AV PRODUKTIONEN

Hur säljfokus och kunddialog kan öka försäljningen av produktionen Med Erik Anell
En kurs för fria professionella teater och dansgrupper med en färdig föreställning att sälja.

Kursbeskrivning
Kursen ger dig verktyg för att kunna skapa en struktur som hjälper dig i en situation där du ska presentera och
sälja en produktion. Vi tittar på kundens köpbeteende samt överbryggar glapp mellan teoretisk och praktisk
kunskap inom försäljning.

Vi kommer under kursen att reflektera över vad den positiva effekten hade kunnat vara om vi oftare, hellre och
på ett bättre sätt tog oss utanför trygghetszonen, och därmed succesivt vidgade den. Det finns en enorm
potential i att över huvud taget förstå kundens köp process och hur den ställer krav på oss som
säljare/representanter för en produktion. Vidare finns det en stor vinning i att vara medveten om sin
personliga säljstil, och hur denna ger oss olika utmaningar och möjligheter under säljsamtalets och säljprocessens gång.

Nästa steg är att träna-träna för att uppnå utveckling. Låt oss titta på vilken potential som finns där ute!
Kursupplägg
Tillfälle 1: Vi kommer att åskådliggöra kundens köpprocess, säljarens säljprocess samt reflektera över det
faktum att vår personliga säljstil ger oss olika typer av utmaningar och möjligheter under resans gång.
Föreläsning kring försäljningens grunder varvas med dialog kring deltagarnas verklighet.
Tillfälle 2: ”Att komma i rörelse” är centralt inom all typ av försäljning. Vid detta tillfälle kommer vi att ta fasta
på det faktum att det finns människor som vi är intresserade av att föra en dialog med, i syfte att titta på
möjligheten för oss att berika deras verksamheter. Vi kommer handgripligen att boka möten. Teori och praktik i kombination.
Tillfälle 3: Att genomföra bokade möten med människor kan vara lustfyllt för vissa. För andra kan det kännas
som en jobbig uppgift att ta sig an. Som initiativtagande part till ett möte, kan det vara bra att ha en röd tråd att
förhålla sig till. Vi vill ju gärna att mötet skall kännas meningsfullt för båda parter! Vi tittar närmare på en
struktur som kan hjälpa oss att öka kvaliteten på dessa möten.
Ibland ställs vi även inför situationer som inte har ett dugg med bokade möten att göra. Vi behöver kanske på
kort tid och under mer eller mindre kaotiska förhållanden, närma oss människor och framföra vårt budskap så
kort och koncist som möjligt (t ex på utbudsdagar)? Hur kan jag göra för att nå fram på bästa sätt?
Teori och praktik i combination.
Om kursledaren
Kursledare Erik Anell, säljtränare, är sångare i hårdrocksbandet Skull Parade, passionerad matlagare och driver företaget REELL säljutveckling. (www.reellsaljutveckling.se)
Period 22 april, 6 maj, 19 maj 2015
Tid 13.00–17.00 (OBS: 19 maj 09.00–16.00)
Målgrupp Fria professionella teater- och dansgrupper med en färdig föreställning att sälja
Språk Svenska
Max antal 12
Plats Göteborg,
Lokal meddelas senare
Sista anmälningsdag 13 april
Anmälan görs under ”Anmälan” på www.kulturakademintrappan.se
KULTURAKADEMIN Trappans aktiviteter är kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland