KONSTNÄRLIGT SAMTAL MED DAVID ZAMBRANO 3 SEPTEMBER 2015

START 18.30 PÅ DANSMUSEET, DROTTNINGGATAN 17, STOCKHOLM
Dansalliansen, Dansmuseet och Danscentrum Stockholm bjuder in till ett inspirerande samtal med dansaren och koreografen David Zambrano kring hans fleråriga arbete med golvtekniken Flying Low. Samtalet sker i samband med workshopen IMPROVISATION ON STAGE – A DANCE WORKSHOP som pågår under v. 36 i samarbete mellan Dansalliansen och Danscentrum Stockholm.

Samtalet är utan kostnad och öppet för alla intresserade men kräver en anmälan. Skicka anmälan till info@dansalliansen.se senast 2/9, 2015.

David Zambrano har skapat dans i över 25 år. I sin roll som kreatör och pedagog har Zambrano besökt över 40 länder, arbetat med mer än 25 000 dansare, och har uppträtt på hundratals platser över hela världen.

Zambrano har skapat och utvecklat tekniken – Flying Low dance technique- en träningsform som han undervisar över hela världen.
Han är född i Venezuela, spenderade 15 år i New York men bor och verkar nu i Amsterdam.

Samtalet araneras i samarbete mellan Dansalliansen, Danscentrum Stockholm & Dansmuseet

 

David.Zambrano_online_portret