Katarina Lundmark

Biografi: Katarina Lundmark  är lektor och ämnesansvarig i jazzdans på Institutionen för danspedagogik på DOCH, Dans och Cirkushögskolan, en del av SKH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Jag arbetar också som programsamordnare för Kandidatprogrammet i danspedagogik och på Institutionen för cirkus. Min yrkeserfarenhet består både av arbete som dansare och som lärare i dans och länge kombinerade jag undervisning med att arbeta som frilansande dansare i olika typer av projekt. Dessa projekt skapades i en mängd konstnärliga kontexter, presenterades nationellt och internationellt och riktades mot olika målgrupper och. Några av de koreografer jag arbetat med är Susanne Jaresand, Claire Parsons och Kajsa Giertz.

Som lärare har jag arbetat i många sammanhang. På konstnärliga högskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, hobbyskolor med allt från professionella till amatörer. Till detta kan läggas internationell erfarenhet som danslärare, föreläsare, ämnesexpert, sakkunnig, handledare och examinator. Ibland arbetar jag även i konstnärliga sammanhang med professionella cirkusartister.

Fokus för min undervisning på senare tid har varit att formulera en samtida förhållningssätt till jazzdans. Mitt intresse av, och kärlek till, de estetiska och kroppsliga specifikationerna och musikaliteten i jazzdans har varit basen. Min önskan att applicera detta i samtida didaktiska metoder, kreativa processer och konstnärlig kontext i samtid har varit överbyggnaden.

 

Klassbeskrivning: Vi att arbeta med jazzdans i improviserad form med fokus på fysik och kondition, teknisk träning, musikalisk upplevelse, men framförallt på sväng, groove och DANS!