Karolin Kent

Karolin Kent har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på
rörelsebaserad och visuell konst. Hennes konstnärskap utgår från somatiska och improvisatoriska praktiker samt intresserar sig för att arbeta i sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna så som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Sedan 2011, har hon varit verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. För närvarande är Kent baserad i Halland och är grundare/konstnärlig ledare för den tvärkonstnärliga plattformen Wu ArtSpace Sjönevad, men är även verksam i Göteborg. 

Hon är utbildad inom LSSI-Somatisk rörelsepraktik och Laban rörelse analys via Laban/ Bartenieff and Somatic studies International (USA, 2017) och avslutade sin BA på Trinity Laban (London, 2011). Primära lärare i somatisk praktik är Janet Kaylo, Charlotte Darbyshire och Gill Clarke.

www.karolinkent.se www.somatisk.com www.wuartspace.com

Klassbeskrivning:

Via somatiska metoder lär vi känna kroppens dagsform och förbereder den för resten av dagen. Genom att lyssna och utgå från var vi är skapas möjlighet att utvecklas i samklang med kroppen istället för att arbeta emot den. På så sätt etableras ett hållbart förhållningssätt till våra dansande kroppar som förlänger sett vitalitet. Vi väcker kroppen i utforskande improvisatoriskt material för att hitta ett stödjande och effektivt sätt att röra oss på samt hur vi kan utmana den i storlek, hastighet, nivåer och intensitet. Denna veckan besöker vi olika developmental patterns i olika stadier. Detta är en klass där individen väljer hur mycket en vill utmana sig själv idag.

 

Klasser vecka 19 på Danscentrum Väst, Ärlegården. 

Mån 12:00-13:30

Tis-tors 10:15-11:45