Interreligiösa Centret & ilDance bjuder in till paneldiskussion

”Beröringspunkter & skiljaktigheter mellan utövandet av religion & konstnärlig dans.”
Dans har alltid varit ett viktigt element i andligt och religiöst utövande. Människan har använt olika typer av dans som ett medel att nå en högre makt och dans har spelat en viktigt roll i förhållandet mellan individen och deras Gud. Så småningom har dansen utvecklats att bli en social aktivitet som erbjuder alternativa möjligheter att kommunicera och engagera sig i sociala sammanhang. Dansen har också utvecklats till en viktig konstform världen över som används både till att uttrycka djupa känslomässiga och andliga strävanden samt abstrakta och intellektuella idéer.

Israel Aloni, ilDance, arbetar på ett nytt dansprojekt inom genren samtida dans, i vilket förhållandet
mellan det mänskliga och det gudomliga undersöks. Projektet är ett samarbete som involverar
svenska, israeliska och palestinska konstnärer och utforskar hur vår samtid utövar tro och religiös
övertygelse. Produktionen är planerad att uppföras på vanliga scener liksom på religiösa platser
såsom kyrkor, synagogor med flera i både Israel och Sverige.

image001(1)
Kvällens diskussion kommer att fokusera på gemensamma beröringspunkter för religions- och
dansutövande och var vi skiljer oss åt.

Varmt välkommen!

Onsdag 25 november 2015, klockan 18.30
Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr, Göteborg