INBJUDAN till ett möte med Centrumbildningar och Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst på onsdag den 20 maj 2015 (13.15 – 16.00)

Dagordning

Diskussion kring vårens prognosarbete

Information och diskussion om kommande höstprognos

Information från Arbetsförmedlingen:
– Arbetsförmedlingens förnyelsearbete
– Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst
– Eures
– Aktuella och planerade arbetsmarknadsutbildningar
– Arbetsmarknadspolitiska program

Laget-runt information: aktuellt läge

Arbete med kulturarbetare utifrån mångfaldsperspektiv

Framtida samarbetsmöjligheter?

Ny mötestid
Välkommen!

När: Onsdagen den 20 maj 2015 13.15- 16.00
Plats: Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst, Västra Hamngatan 7 C, våning 4.

Var vänlig meddela ditt deltagande i god tid!
Maila till: tiina.zizanis@arbetsformedlingen.se
Vänliga hälsningar
Tiina Zizanis Chef Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst