HELLE SAXIL

Utbildad i Köpenhamn, London och New York. Varit anställd vid Stora Teatern, GöteborgsOperan med flera solistroller. Undervisar på Dansforum, Svenska Balettskolan och Balettakademien sedan 14 år.