Helena Franzén

Helena Franzén koreograf och dansare. I hennes arbete sätts den dansande, musikaliska kroppen i fokus. Fysiska funktioner, anatomiska strukturer och dynamiska förlopp är återkommande teman i hennes koreografiska arbete.
Efter utbildningen på Balettakademien i Stockholm och koreografutbildningen på Danshögskolan, har Helena Franzen varit verksam som koreograf och dansare i 25 år och har koreograferat över 70 verk.
Helena Franzén är hängiven sitt detaljerade rörelsespråk som är laddat med intrikata flöden, gränslösa variationer, explosivitet och poetisk närvaro. Hennes dansare äger alla en övertygad integritet och självklar närvaro. Kännetecknande för hennes arbetssätt är de rumsliga förutsättningarnas påverkan på koreografin, den täta dialogen med musiken som oftast är specialskriven samt de tekniskt drivna dansarna som alla är medskapare i arbetsprocessen.