Förlängd utlysning till Dansmässan till 28 juni

Urvalsgruppen för Dansmässan 2020 har som uppdrag att erbjuda ett program av dans och koreografi som återspeglar ett mångfacetterat fält med olika perspektiv och uttryck, vad gäller jämställdhets-, mångfalds-, interkulturellt-, barn/ungaperspektiv, samt regional spridning.

Vi har enhälligt kommit fram till att vi, utifrån inkomna ansökningar, inte kan erbjuda ett program som erbjuder den representation som vi anser är önskvärd. Vi öppnar därför åter upp ansökan till årets Dansmässa 12-14 november 2020.

Ansökningstiden har förlängts mellan den 22/6 – 2020 till och med den 28/6 – 2020.

Urvalsgrupp till Dansmässan utgörs av:

Anna Berglund
Bambam Frost
Maria Naidu
Erika Pekula Pettersson

Välkommen med din ansökan!

 Ansök om att medverka i årets Dansmässa 

Om Dansmässan: 
Dansmässan är ett ständigt expanderande nätverk, som binder samman konstnärsdrivna initiativ och erbjuder arrangörer och publik en bred inblick i dans- och koreografifältet. Inom Dansmässan inryms både utbudsdag, mässa, seminarier, workshops, samtal och föreställningar.

Mitt i den rådande Covid-19 pandemin blickar Danscentrum Stockholm framåt och planerar för årets Dansmässa! Dansmässan ger bransch och publik möjligheten att ta del av det breda utbud av samtida dans och koreografi i Sverige samt en möjlighet för den fria dansscenen att komma i kontakt med arrangörer, bokare och publik. Kanske viktigare än någonsin är uppdraget att förmedla danskonst i Sverige till följd av Covid-19 och de konsekvenser vi ställts inför som utövare och bransch!

Vi ber er därför, arrangörer, utövare och publik att SAVE THE DATE!

Årets Dansmässa kommer att hållas i “Hörsalen” samt tillhörande “Foajé 3” i Kulturhuset Stadsteaterns nyrenoverade lokaler mitt i centrala Stockholm. Centralt för dig som reser från annan ort eller oavsett var i Stockholm du befinner dig i! Vi arbetar för att mässan ska presenteras både fysiskt och digitalt för att säkerställa synligheten av festivalens innehåll.

12 November – Seminarium och hela verk
13 November – Utbudsdag
14 November – Seminarium och hela verk

Utifrån perspektiv om olika arrangörers förutsättningar kommer urvalet till årets Dansmässa ta särskild hänsyn till nationell/regional turnébarhet.

** Information till arrangörer presenteras i Juni 2020 på www.dcsthlm.se  då urvalet är färdigställt. **