Elisabeth Raymond

Bio:

Eli Eli (Elisabeth Raymond) är koreograf och multi-disciplinär konstnär som navigerar genom ett fält av relationers filosofier, ihop-trassling samt idéer kring o-rotade och nomadiska praktiker.

Eli jobbar med scores av kartläggning och lyssnande till subtila förändringar/skiften av kroppar; Kroppar som i landskap, som i materia, som i varelser. Kroppar som i makt och identitet. Hur en sak aldrig är frånkopplad en annan och hur vi ”förändrar allt vi berör och hur allt vi förändrar, förändrar oss”(Octavia Butler). Hens verk kan upplevas genom performances, workshops, text, film och installation.

Inspirerat av Rebecca Solnits bok kring att ”gå vilse” kommer vi genom olika övningar arbeta med att tappa bort oss; i oss själva, i våra rörelser och sinnen. Vi kommer att utforska nya okända platser i våra kroppar och rörelsemönster genom improvisation, repetition, imitation och somatiska praktiker. 

Vi kommer att tappa bort oss i ljud och dans för att sedan kartlägga våra förvirring, följa kartorna och tappa bort oss i dom. Vi kommer att vara mjuka och snälla med oss själva, varandra och världen. Vi kommer att headbanga och genom detta förlora kontrollen, siktet och synen. Vi kommer att arbeta med lyssnande inspirerat av Pauline Oliveros som metod för kartläggning och gnista för rörelse. Vi kommer att dela samma rum och tid för att dansa, svettas, känna, lyssna, vara med varandra!