Dags att söka DOCHs Kandidatprogram i dans

DOCHs treåriga kandidatprogram i dans utbildar självständiga danskonstnärer genom konstnärligt skapande och utövande.

Dansarens yrke är i utveckling och förändring. Utvecklingen kräver en flexibilitet och en miljö där konstnärliga metoder ifrågasätts, dansarens roll kritiskt granskas och omdefinieras. Kandidatprogrammet i dans ger dig de dig de redskap du behöver för att förverkliga dina visioner om en dansarkarriär.

Som student vid kandidatprogrammet i dans får du under tre år kunskap om och i samtida dans, konstnärligt skapande och utövande. Du får arbeta med utvecklingen av din fysiska och intellektuella potential i relation till skilda praktiker. I möten med professionella danskonstnärer utvecklar du kunskap och metoder för att kunna arbeta inom olika konstnärliga inriktningar. Efter examen är du förberedd för att arbeta som självständig danskonstnär i olika verksamheter inom scenkonst – eller för vidare studier på avancerad nivå.

Sista ansökningsdag 1 februari.

Du kan läsa mer o kandidatprogram i dans här.

doch