Att arbeta kreativt med artificiell intelligens En workshop för dansare och koreografer

english

FREDAG 15 APRIL 2016 kl 10-14
3:E VÅNINGEN, Sockerbruket 9, Göteborg

Hur kan artificiell intelligens (AI) förhålla sig till dans och skapande?
Hur påverkas den förkroppsligade erfarenheten av att betrakta och röra sig tillsammans med en digital danspartner? 

I denna workshop presenterar dansaren Valencia James och AI-utvecklaren Alex Berman sin forskning kring hur AI kan användas som ett kreativt verktyg i dansstudion såväl som för liveframträdanden.

Workshopen inleds med en uppvärmning som riktar uppmärksamheten mot den egna kroppen och dess rörelser för att sedan stegvis öppna upp mot förnimmelser av den yttre omgivningen och mot nya intryck. En särskild datormjukvara presenteras sedan och olika interaktionsmöjligheter utforskas genom improvisation och så småningom komposition.

Anmälan: Senast 6 april till Alex Berman: alex@timebend.net

OBS! Max 8 deltagare. Gratis medverkan.

För mer info kontakta Alex Berman på alex@timebend.net

Workshopen arrangeras av AI_am tillsammans 3:e Våningen som en del av Internationella Vetenskapsfestivalen. Med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd.

AI workshop 3dje