Workshops

Följande fyra workshops kommer att äga rum hos Danscentrum Väst under höstterminen. De arrangeras i samarbete med Dansalliansen och Kulturakademin Trappan.

Malaya HoSISTA ANSÖKNINGSDAG: 20 AUGUSTI. The Jazz Dance workshop will be offering training and background on jazz dancing from the commercial world of dance. Attendees will be introduced to a style of jazz that is more technically based and will have an opportunity to look into what dancers are experiencing now in the world of television, movies, industrials and stage. (1-3 september).

Heidi Vierthaler, Luca Cacitti & Shay Parthush – Stream-Flow Workshop och audition för dansare som vill delta i Heidi Vierthalers KID-residens (15-17 september).

Ana Laguna – Introduktion till Mats Ek-repertoar (23-28 oktober).

Samtliga wokshops är kostnadsfria. Anmälan sker via Kulturakademin Trappan.