Workshop med Marie Carrasco

Kursbeskrivning: Syftet med workshopen är att möta Mari Carrasco och ta del av hennes koreografi. Målet är att du ska få inspiration som dansare och skapare. Arbetet under de två dagarna utgår från att deltagarna tillsammans undersöker skapandeprocessen kring föreställningen Häxor. Du kommer få material från uppsättningen och med hjälp av rörelsespråk lekfullt utforska föreställningen. Mari vägleder dig i olika improvisationsövningar som innefattar både den tänkande och den fysiska kroppen.

Kursledare:

Mari Carrasco är dansare och koreograf. Hon fick sitt stora genombrott 2013 med föreställning-en ”Bartolomeo” som hyllades både nationellt och internationellt. Föreställningen turnerade med Riksteatern och visades över 100 gånger runt om i Sverige. Under 2014 gick den sedan på världsturné och visades bland annat i New York, Tokyo, Madrid, Amman, Ramallah, Belfast och Roskilde. Mari har gjort beställningsverk till Norrdans, Dansstationen, Black Box Company och Riksteatern. 2014 var hon koreograf till den hyllade teater- och dansföreställningen ”Girls will make you blush” som var ett samarbete med Unga Klara och Västmanlands Teater. Under 2019 skapar hon verket ”Häxor” från 6 år till Regionteater Väst.

Tid: 5-6 september
Plats: Göteborg, Ärlegården och Borås, Regionteater Väst

Göteborg 5 september: Klass kl. 10.15-11.30, Workshop kl.11.30-13.00, Lunch kl.13.00-14.00, Workshop kl.14.00-16.30
Borås 6 september: Föreställningen ”Häxor” kl.10-10.40, Workshop kl.11.30-13.00, Lunch kl.13.00-14.00
Workshop kl.14.00-16.30

Anmälan görs direkt till Kulturakademin här

Workshopen är ett samarbete mellan Dansalliansen, Regionteatern Väst, Kulturakademin och Danscentrum Väst.