Workshop 18-19/2 -16 Improvisation – rörelse och språk med fokus på soloformer

Beskrivning
I bred mix av improvisationstekniker där dans, rörelse och röst, språk ingår arbetar vi med fokus på soloformen. Uppvärmning av kropp, sinnen, röst och våra möjligheter till uppmärksamhet mot det som är just nu, leder vidare till enkla men komplexa övningar där vi genom arbete med rörelse och fantasi, text och bild hittar vägar att arbeta med individuella uttryck. Arbete i par och grupp och samtal om förlopp ingår också. Kurs avslutas med solovisning för resten av grupp.
Kursen ges av scen, bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson för dig med någon erfarenhet av improvisation och intresse av fördjupning. Osäker på vad det betyder? hör av dig!

Tider 18/2 kl 17.30-21.30 och 19/2 kl 17.30-21.30
Plats Konstepidemin, Hus 8, Göteborg
Pris 500:-*
Anmälan senast 10/2 till Lisa L Petersson, kajfax@hotmail.com
Info Lisa L Petersson, 070 6406761

Föranmälan är nödvändig och när du bestämt dig för att delta är din anmälan bindande.
Du betalar kurs vid första tillfället. OBS! Max 10 elever.

Lisa arbetar med scenkonstformen improvisation både i performance, undervisning, div. projekt & i praktik. Hon har undervisat i 20tal år och visar ex solon både nationellt och internationellt. Lisa har samarbetat med och inspireras av artister, konstnärer som Michael Schumacher, Andrew Morrish, Ola Åstrand m.fl. Lisa driver bl.a. Improvisationsfestival VARIA & arbetar som bildkonstnär.
www.lisalarsdotterpetersson.se
www.varia-impro.se

***
Denna gång ges kurs med rabatterad kostnad, för den möjligheten tackas Improvisationsfestival VARIA och Konstepidemin.