Weld Company / Litó Walkey: Aswebegin

Datum och tid: 13 februari som börjar kl 19.00
Vi inleder kvällen med Weld Company (Sthlm) och föreställningen Aswebegin, koreograferad av berlinbaserade Litó Walkey.

We carry our individual and collective memories and scripts close. We engage the impossibility of complete accuracy while applying our best attempts. We wear our nerves on the outside of our skin. We dare to contradict ourselves and each other. We expose full certainty and full uncertainty, sometimes simultaneously. Regret, relief, joy and surprise are present. If we think of an ‘interesting’ way to go through the material, the interest may not live long. While we overload our momentary attentions and intentions, we are coming to terms with the ungraspable present (and celebrating its passage). Litó Walkey

Koncept/koreografi: Litó Walkey * Dans/Performance: Weld Company 2013, Caroline Byström, Sybrig Dokter, Marie Fahlin, Noah Hellwig, Kajsa Sandström * Kostym: Erik Annerborn * Ljus: Anton Andersson * Producerat av Weld

Weld Company initierades av Weld 2013, och har som mål att återupptäcka och omvärdera danskompaniet som form och uppdatera idén om ett kompani genom ett kollektivt arbete där dansare och koreografer från olika bakgrunder delar en gemensam, daglig och fysisk praktik. Tyngdpunkten ligger på att frigöra ett utrymme för att utöva dansandet som konstform, vara den dansande kroppen, den dansande gemenskapen – och genom detta ställa frågor om dans och koreografi i dag. Varje år bjuds nya medlemmar in samtidigt som föregående års konstellationer fortsätter att vara verksamma. Följ kompaniet på: company.weld.se

Boken “No Talking No Props” publiceras årligen som en förlängning av kompaniets arbete. Publikationen är en samling intervjuer, personliga reflektioner av kompaniets medlemmar och essäer från inbjudna deltagare. 2015 års publikation har Göteborgs-release under kvällen.

——————

19.45- 22.00
Middag & Mikroföreläsningar

Kristin Bergman lagar en vegetarisk middag som vi serverar med dryck & två mikroföreläsningar:

 Bojana Cvejić – What does collaboration have to do with collective individuation?
Bojana Cvejić är performance–teoretiker, konstnär och professor i filosofi, baserad i Bryssel. Hon är medlem av kollektivet TKh (Walking Theory) med vilka hon genomfört en lång rad projekt och gett ut flera publikationer. Hon har samarbetat med konstnärer som Jan Ritsema, Anna Teresa de Keersmaker, Xavier le Roy, Eszter Salomon, Christine de Smedt, Mette Ingvartsen m fl. Föreläsningen ges på länk.

Anders Paulin – The Collective vs The Institution
I en tid där förutsättningarna för en offentlig sfär och dess utövande allvarligt undermineras, och där kollektiva arbetsmodeller och plattformar i allt högre grad ersätter institutionerna som en ram för förhandla vad vi har gemensamt – Vad blir konsekvenserna av denna förändring?
Anders Paulin var senast aktuell på Skogen med Three White Soldiers – Rock this World. Andra projekt är exempelvis Parzival på Backa Teater och Temporary National Theatre på Det Konglige i Köpenhamn.

Presentation av grupper + samtal med Harmony Group & Weld Company
Kvällen avslutas med en presentation av de grupper som tar plats på Skogen under våren, och ett öppet samtal kring samarbete från konstnärliga och politiska perspektiv, lett av Barrie Sutcliffe/Harmony Group och Weld Company.

/////////////

Vill du delta i någon av grupperna på Skogen?

Art as a Space for Action

The project focuses on artistic practices in the states of migration and includes an open network that will meet at Skogen on six Tuesday evenings during the spring 2016. Preliminary dates are set to: February 23, March 22, April 5, April 19, May 17 and May 31 from 6 pm -9 pm. Everyone with an interest in exploring the issues of migration and artistic production are welcome to join. The evenings will include workshops, discussions and food. We will invite various artists and cultural producers to collaborate with us to set the program for each Tuesday.

Writer Samira Motazedi is the project manager and curator of the project, that is produced by ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art. For more information, please contact Samira Motazedi on samira@icia.se or visit www.icia.se

//////

The Harmony Group

starts its second year under the theme “Rules,” after last year’s themes “Feedback” and “Self Organisation.”

We are an open study circle, a diverse group sharing ideas and experiences together, who discuss as well as engage in practical activities in order to explore concepts in a more concrete way. We have been exploring the idea of harmony and its relation to control, such as the dynamics of ecosystems or social heierarchies and the characteristics of self organisation. This spring the rules of such systems are our focus, or the concept of rules in the first place. Anyone with any background can join at any time.

Planned meeting dates: 24/2, 30/3, 27/4, 25/5. Signing up will soon be possible at www.skogen.pm.

//////

Performing Resistance

Performing Resistance är ett forskningsprojekt initierat av Annika Lundgren och genomfört i samarbete med Skogen, Niklas Persson & Mikael Vesavuori och Akademin Valand.

Projektet arrangerar en löpande seminarieserie och bygger upp Arkivet för Motståndsstrategier där kunskaps-produktionen från seminarierna arkiveras.

För att aktivera av arkivet för motståndstrategier, organiseras öppna möten på Skogen där vi experimenterar med modeller för att praktisera innehållet i Arkivet för Motståndsstrategier genom studiegrupper och konstprojekt mm.

Datum kommer att aviseras på Skogens hemsida och på projektets egen site www.performingresistance.org

///////

Gården

Vi lånar en bit av staden som någon glömde.
Vi undersöker.
Vi kultiverar.
Vi odlar sånt vi kan äta.
Vi har samtal.
Vi sluter en cirkel.
Det växer.

Gruppen leds av Olle Huge, och fokuserar bland annat på permakultur som kunskapsfält och strategi. Mer information om tider och program kommer.

 ////

Under senvåren kommer också en grupp som fokuserar på att läsa och skriva teori startas. Mer information om detta kommer senare.

På Skogen betalar du inte ett fast biljettpris, utan donerar en valfri summa för konst och mat när du går hem.