Vill du medverka vid Tanzmesse i Düsseldorf 2016?

Konstnärsnämnden samordnar tillsammans med Kulturrådet den svenska närvaron
vid den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf 31 augusti – 3 september 2016.
Båset
De som vill presentera sig i det svenska båset för en internationell branschpublik, kan anmäla sig redan nu. Anmälan görs till Konstnärsnämnden.
Läs mer på Tanzmesses hemsida (länk) eller Konstnärsnämndens hemsida

Open Call
Fram till 30 september 2015 är det Open Call för att sända sitt konstnärliga förslag för program under mässan, läs mer på Tanzmesses hemsida
Observera att innan förslaget kan sändas in, måste Konstnärsnämnden registrera dig som avsändare, detta gör du genom att anmäla dig till Konstnärsnämnden.

Medverkan i Konstnärsnämndens och Kulturrådets samordning är möjlig för fria aktörer som har stöd från Konstnärsnämnden eller Kulturrådet, samt agenter/producenter som företräder dessa.

Läs mer på Tanzmesses hemsida>

För frågor kontakta Anneli Strömqvist på Konstnärsnämnden via mejl eller telefon 08 506 550 70.
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram (KID) ska vidga och utveckla svenska
koreografers och dansares internationella plattform, och ge konstnärerna ökade möjligheter
till att skapa egna långsiktiga, internationella kontakter.
Programmet omfattar stipendier, residens, samverkansprojekt i Sverige och utomlands.
KID ska även informera om svensk dans, vilket vi gör genom expertbesök, mässnärvaro och andra främjande insatser.
www.konstnarsnamnden.se/Internationella_Dansprogrammet

 

konstnarsnamnden

 

kulturrådet