VASS-Projektet

Teatercentrum Väst och Riksteatern Väst har tagit initiativ, för att tillsammans med Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst ansöka om att skapa ett VASS-projekt i Västra Götaland. En projektansökan har lämnats in till VGR under våren 2017. Beslut fattas 15 juni.

VASS idén kommer från är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och riksteaterföreningar i Skåne. VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera frigruppsföreställningar utanför storstäderna via Riksteaterns föreningar.
Mer info: www.vass-scen.se

Under 2016 gjordes en förstudie för VASS bestod av två dagars studieresa i Skåne (31/10-1/11) och framtagande av en projektplan och en ansökan som skickades till Västra Götalandsregionen.

Finansiering av förstudien: Kostnader för arbetstid, resor och boende har bekostats inom ramen för Danscentrum Västs och övriga parters ordinarie budgetar.

riktsteatern västTeatercentrummusikcentrum västDcV logga (2)