VASS

VASS är en ansats för att smalare fri scenkonst ska bli ett självklart inslag på de regionala arrangörernas scener. Ni kommer få möjlighet att skapa fördjupade relationer till arrangörsföreningar i Västra Götalandsregionen samt ta del av kompetensutveckling. VASS har tidigare genomförts vid Resurscentrum i Skåne, där projektet bland blivit en språngbräda till fler spelningar för fria utövare i regionen.

Under hösten 2018  och  våren 2019 spelas VASS-föreställningar från vår första omgång hos Riksteatern Västs föreningar i Skövde, Ulricehamn, Alingsås, Trollhättan och på Tjörn. Från Danscentrum Väst medverkar Danskompaniet Spinn.