Välkomna att söka ”Projektstöd HÖSTLOV/JULLOV” + andra stöd att söka

Projektstöd Höstlov/Jullov är ett tillfälligt projektstöd som möjliggörs genom extra medel från Sveriges regering. Stödet ska gå till höst- och jullovsaktiviteter som genomförs för barn och ungdomar i Göteborg perioderna 29/10-4/11 2018 och/eller 21/12 2018-8/1 2019.

Sök senast 24 augusti kl 12.00 via e-tjänsten för vanligt Projektstöd. Projektets titel skall vara ”Höstlov/Jullov”.  Aktiviteterna ska:

*   Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
*   Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
*   Stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
*   Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras för barn som deltar i aktiviteterna
Bedömning
Bedömningen av ansökningarna görs i enlighet med de nationella kriterierna som anges i punkterna ovan samt med riktlinjerna för projektstöd om konstnärlig kvalitet, där barn och unga är en prioriterad målgrupp och där mångfaldsaspekter och potentialen att nå nya publikgrupper har beaktats. Därutöver har förvaltningen valt att speciellt beakta två insatser formulerade i de nationella kriterierna: 1) aktiviteter där barn får skapa själva samt 2) nya aktiviteter.

Hur mycket kan du söka?
I tidigare sökomgångar för lovaktiviteter har 4-6 projekt beviljats stöd om sammanlagt ca 300 000 kr.
Ansökningstid och beslut
Ansökningstid för Projektstöd Höstlov/Jullov är 6-24 augusti. Ansökan skall vara inne senast 24 augusti klockan 12.00 mitt på dagen. Sök via e-tjänsten för vanligt Projektstöd. Projektets titel skall vara ”Höstlov/Jullov”. Beslut fattas av utskottet för kulturstöd den 8 oktober 2018.

Läs mer
Under fliken ”Projektstöd” på www.goteborg.se/kulturstod<http://www.goteborg.se/kulturstod>
———————–
Extra info: Vid tre tillfällen i vår presenterar vi alla stödformer och man kan även boka in enskilda konsultationer:

Torsdag 6 september kl 15-17
Göteborgs Stadsbibliotek
Kl 15: Göteborgs Kulturstöd berättar om de stipendier och projektstöd som du eller din förening kan söka för kultur- och konstprojekt och verksamhet i Göteborg. www.goteborg.se/kulturstod<http://www.goteborg.se/kulturstod>
Kl 16: Västra Götalandsregionen berättar om de stipendier och projektstöd som du eller din förening kan söka för kultur- och konstprojekt och verksamhet i regionen. www.vgregion.se/kultur<http://www.vgregion.se/kultur>
Torsdag 11 oktober kl 15-17.30/19
Göteborgs Stadsbibliotek
Kl 15-15.45: Göteborgs Kulturstöd berättar om de stipendier och projektstöd som du eller din förening kan söka för kultur- och konstprojekt och verksamhet i Göteborg. www.goteborg.se/kulturstod<http://www.goteborg.se/kulturstod>
Kl 16-17.30/19: Skatteverket: 1,5 timme som är en allmän information till de som ska starta företag eller en 3 timmars information som riktar sig till kulturarbetare (ej klart vilket).
Torsdag 8 november kl 15-17
Göteborgs Stadsbibliotek
Kl 15: Göteborgs Kulturstöd berättar om de stipendier och projektstöd som du eller din förening kan söka för kultur- och konstprojekt och verksamhet. www.goteborg.se/kulturstod<http://www.goteborg.se/kulturstod>
Kl 16: Stiftelseverksamheten i Göteborg berättar om de stöd och stipendier som du eller din förening kan söka. www.goteborg.se/stiftelser<http://www.goteborg.se/stiftelser>
———————–

Med vänlig hälsning
Göteborg Kulturstöd
www.goteborg.se/kulturstod<http://www.goteborg.se/kulturstod>
GÖTEBORGS stad
Kulturförvaltningen, Fri Konst och Kultur
E-post: kulturstod@kultur.goteborg.se<mailto:kulturstod@kultur.goteborg.se&gt;
Norra Hamngatan 8
411 14 Göteborg
Enheten Kulturstöd ingår i sektorn Fri Konst och Kultur och är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Enheten hanterar stödformer till det fria kulturlivet, utvecklingsuppdrag för danskonst och film samt konsultverksamhet för barnkultur, scenkonst och dans
————————————————————————————————————–
DEADLINES för stöd/stipendier som söks år 2018.
DEADLINES för stöd/stipendier som söks år 2018.
OBS! Ansökan måste vara inne senast kl 12.00 mitt på dagen:
– Projektstöd: 15 mars, 17 september.
– Projektstöd Sommarlov: 7 mars
– Projektstöd Höstlov/Jullov: 24 augusti
– Projektstöd PRONTO: 31 januari, 18 april, 15 augusti, 31 oktober
– Interkulturellt projektstöd: 24 januari, 25 april, 22 augusti, 17 oktober
– Verksamhetsstöd: 13 juni
– Kulturstipendier: 15 november
– Författarstipendier: 15 november
– Ateljéstöd: 31 augusti
– En Snabb Slant: löpande