Välkommen till Workshop med Danskompaniet Spinn – introduktion till hur du kan arbeta inkluderande inom danskonsten.

Workshop för danspedagoger/Kulturpedagoger/Konstnärer

Datum: 23/4 Tid: 11:00-17:00
Danskompaniet Spinn och Studieförbundet Bilda Väst driver tillsammans Arvsfondsprojektet SpinnVäxa/SpinnUnga. Vi bjuder nu in till en heldags-workshop på Världskulturmuseet, Göteborg, för att ta del av Spinns arbete och få en djupare förståelse för vad det kan innebära att arbeta med dans i integrerade grupper för att göra dansen tillgänglig för fler.
Här får du olika verktyg för att kunna arbeta inkluderande både konstnärligt och pedagogiskt inom dansen. Du kan vara danspedagog, kulturpedagog eller konstnär. Dagen kommer att vara en kombination av lekfulla kreativa övningar, dansteknik, komposition, improvisation, teori och dialog och ger en fördjupad bild av Spinns arbete.
Vi söker skapa nya gränser över vad som är okej, utmanar normer inom danskonsten både vad det gäller teknik och konstnärligt arbete. Vi ifrågasätter och bryter sönder för att undersöka vad det skulle kunna vara?
Det kommer även att finnas tid att reflektera över sitt eget arbete och vi kommer tillsammans att diskutera och skapa en dialog kring några av Spinns kärnfrågor:
• Vad kan dans vara?
• Vem har rätt kalla sig dansare?
• Vad innebär det för den konstnärliga kvalitén?

Ledare för workshopen är:
Anna Bergström, ledare för SpinnVäxa/SpinnUnga.
Veera Suvalo Grimberg, konstnärlig ledare för Spinn.
Anmälan: anna@danskompanietspinn.se
Kostnad: gratis, workshopen bekostas av Allmänna Arvsfonden.
Plats: Världskulturmuseet, Göteborg, Södra vägen 54. Här finns även ett café där en kan köpa lunch och fika.
http://www.varldskulturmuseerna.se/en/varldskulturmuseet/

Tidsupplägg:
Block 1: 11.00-12.30
Lunch: 13.30-13.30
Block 2: 14.30-17.00
Mer information om vårt arbete hittar du här: http://danskompanietspinn.se/

Om Danskompaniet Spinn

Spinn är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg bildade kompaniet i mars 2010. Vi är ett internationellt danskompani som har sin bas i Göteborg.

Spinn vill vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar stereotyper och tar upp frågor som: Vem får ta plats på en scen? Inspirationen till att arbeta med integrerad dans på en professionell nivå kommer bl.a. från Candoco Dance Company från London. Vi arbetar med kortare och längre scenproduktioner både i Sverige och internationellt. Danskompaniet arbetar även med workshops och seminarier. I vårt arbete möter vi förskolebarn, museiintendenter, personliga assistenter, politiker, studenter, danslärare och många många fler.

logo_black