Välkommen till ett samtal om Arbetets Monument!

När? 30 maj kl 15:00-16:30
Var? Stora Teatern, Kungsparken 1

Hur har arbete förändrats de senaste decennierna? Vilket behov finns av att representera och minnas vår gemensamma historia? Vilken är konstens möjliga roll i sammanhanget?

 Publiken hälsas välkommen av Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Fredrik Svensk, chefredaktör, Paletten och Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig föreläsningar ABF Göteborg.

Medverkande: Alexandra Pirici (konstnär) Lars Ingelstam (professor emeritus i teknik och social förändring) Manfred Leuschner (SKF:s Verkstadsklubb) samt Marinette Fogde (forskningschef på Arbetets Museum i Norrköping). Samtalsledare: Lisa Rosendahl (curator på Statens konstråd)

Ingen förbokning. Kostnadsfritt. Förfriskningar.

Alexandra Piricis konstnärspresentation hålls på engelska, följt av en diskussion på svenska med övriga gäster. Eftermiddagen avslutas med ett offentligt tack till alla medverkande i projektet.

Statens konstråd arrangerar samtalet tillsammans med ABF och tidskriften Paletten, i samband med uppförandet av Alexandra Piricis Arbetets Monument 28-31 maj i Bältespännarparken. Samtalet ingår i ABF:s och Palettens pågående samtalsserie om arbetarkonst.

#arbetetsmonument