Turneansökan till Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst; för alla, till alla, i alla hörn. Dansnät Sverige har inget statligt uppdrag utan är ett fristående nätverk där scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst av både kommande och namnkunniga nationella och internationella koreografer och kompanier.

Du kan läsa mer om Dansnät Sverige via denna länk->

Grupper och koreografer som vill turnera med Dansnät Sverige är välkomna att ansöka genom formulär på Dansnäts Sveriges hemsida.

Mer information och ansökningsformulär finner du via denna länk->

Deadline för turnéansökan till hösten 2016 är 10 augusti 2015.

dansnätsverige