Tillgänglig scenkonst

Dokumentationen från konferensen Från Att till Hur, som DcV var med och arrangerade, finns nu på Kultur i Västs hemsida.

Längst ned på webbsidan finns dokumenten att ladda ned. Där finns också en länk till Västra Götalandsregionens Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Kapitel 25, sidorna 163 – 169 handlar om Tillgänglig scenkonst. Om du har svårt att öppna dokumenten direkt från webbsidan, pröva med att spara dem till din dator först och öppna sedan.

På Kulturrådets hemsida finns många bra tips och länkar om tillgängligt kulturliv.

Där finns bland annat:

Kulturrådets krav kopplade till de bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för de statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen, hittar du här. Här kan du också läsa mer om vad enkelt avhjälpta hinder är.

Hur du testar om din webbplats uppfyller kraven på tillgänglighet, med instruktioner på hur du gör, hittar du här.