Tanzmesse nrw 2020

Danscentrum Riks samordnar en monter för svensk dans på tanzmesse 2020. Fram till 30 september är det möjligt för professionella svenskbaserade koreografer och kompanier att ansöka till det konstnärliga programvalet via den svenska montern Swedish Dance. Tanzmesse tar 25 Euro/ansökan i administrationsavgift. Om du vet att du vill närvara på Mässan kan du registrera dig som besökare via Swedish Dance montern till en kostnad av 125 E. Som artist/kompani kan du också registrera din egen monter på tanzmesse. Se nedan för mer detaljerad information och länkar.

Den internationella tanzmesse nrw är värd för den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet. 2020 äger Tanzmesse rum i Düsseldorf 26-30 augusti. För första gången visas också föreställningar på söndagen. Utställningshallarna är även öppna för professionella besökare och allmänhet från 27 till 29 augusti.

Tanzmesses konstnärliga program är en möjlighet för utställare att presentera sina verk som hela föreställningar eller i form av studiovisningar. Det konstnärliga programmet väljs ut från ansökningar från koreografer, kompanier och/eller organisationer.

För första gången har internationella tanzmesse nrw valt en specifik tematik. Till 2020 välkomnar de särskilt förslag till det konstnärliga programmet och T-talks på temat ”Tradition and Present”. Med den ökande upplösningen av kulturella skillnader och idiosynkrasier genom den växande globaliseringen ökar längtan och önskningar, men framför allt frågor om identitet, tradition, rötter, kultur och mening. Förslag utan tematisk referens är också välkomna.

<LÄS MER>

 

NYTTlogoDANSCENTRUM10cm

Macintosh HD:Users:amy:Desktop:med_stod_av_cmyk.eps